L’Oréal Benelux

"Efter varje tillfälle fick vi positiv feedback från deltagarna. Några exempel var: 'Insiktsfullt', 'Ögonöppnande', 'Super', 'Tack!'"

För att säkerställa L'Oréals position som ett av de absolut främsta företagen inom kosmetikaindustrin fokuserade man på att utveckla HR-processer som höll globalt.

Multinationell organisation

Multinationell organisation

Världsledande kosmetikföretag

Ledande varumärken

Ledande varumärken

27 varumärken och försäljning på över €20,3 miljarder

Global marknad

Global marknad

Närvaro i över 130 länder

Utmaningar

L'Oréal Benelux lät Cubiks ta fram ett utbildningsprogram för att hjälpa sina chefer implementera en genomgående och transparent metod för att utvärdera sin personal och utveckla deras kompetenser.

Lösningar

Cubiks arbetade med L'Oréal Benelux lärande och utvecklingsansvarige med att ta fram och använda utbildningar skräddarsydda för att möta behov hos chefer och medarbetare, samt för att möta L'Oréals mål.

Resultat

Utbildningen har hjälp chefer förstå fördelarna med att ta utvärdera medarbetares prestation på ett strukturerat sätt, något som har skapat konsensus kring värdet av det nya arbetssättet.