Utveckling

Se framåt

Utveckla era team och individer och bygg nya karriärvägar som både kan gynna både personalen och organisationen

Individuell framgång innebär medgång för er verksamhet  – när personalen växer så växer också organisationen.

Vägen till förändring ser olika ut för alla, men den kräver alltid självkännedom. Cubiks lösningar för utveckling av personal inkluderar flera perspektiv för att nå en fullständig och objektiv bild av arbetsprestation.

Med den kunskapen kan de anställda utnyttja sina styrkor och arbeta med att förbättra sina utvecklingsområden.

Oavsett om det är en viss person som skulle ha nytta av coachning, eller ett nybildat team som måste komma igång snabbt, erbjuder Cubiks hjälp från start till mål.

Utveckling i praktiken

Lärande bör aldrig ta slut. När individer växer och utvecklas så gör även organisationen det.

Utbildning åt Bayer France har främjat utvecklingen av framtida ledare.

Cubiks har skräddarsytt arbetsrelaterade utvecklingsinsatser för de med hög potential inom Goodyears.

Cubiks levererar cirka 3 000 personbedömningar årligen.

Över 120 000 st 360-bedömningar genomförs varje år med hjälp av Cubiks egna produkt.

 

Hör gärna av er

 

Skarp kunskap