Urval

Låt oss prata

Se till att varje kriterie räknas med förtroendeingivande bedömningar och samtal som erbjuder insikt.

Med hjälp av screening har ni har hittat de kandidater som verkar lämpa sig bäst för befattningen. Nu är det dags att fokusera på finalisterna.

Att välja den bästa talangen är en komplex och dynamisk process. För att kunna förutspå arbetsprestation behöver ni utvärdera era slutkandidaters förmågor, beteenden och personlighet. Urvalsprocessen ger också en möjlighet att stärka värderingar och er kultur, och på så sätt visa kandidaten vilka ni är som arbetsgivare.

I Cubiks lösningar för personbedömning engageras kandidater på alla nivåer i arbetsrelaterade övningar och tester. Vi erbjuder en fördjupad förståelse genom att tillhandahålla flexibla och välgrundade rapporter samt intervjuguider.

Vi finns tillgängliga utifrån ert behov; för att genomföra personbedömningar och återkoppla resultaten, eller om ni vill; för att utbilda er personal i våra produkter och metoder.

Urval i praktiken

En dynamisk urvalsprocess kan hjälpa rekryterare och kandidater att interagera med varandra på flera olika nivåer.

Framgångarna av intervjudelen har ökat från 1:3 till 2:3 för en av våra största kunder.

Genom att frigöra tid åt rekryterarna på EE har de minskat sin personalomsättning.

Cubiks genomför över 1 miljon skräddarsydda personbedömningar årligen, på fler än 30 språk.

Arbetsgivare kan höja ribban för deras bedömningsprocesser och urval.

 

Hör gärna av er

 

Skarp kunskap