Potentialbedömning

Direkt inblick i framtidens talang

Effektiva metoder för att identifiera potential spelar en avgörande roll i alla goda talanghanteringsprocesser. Oavsett om ni vill upptäcka outnyttjade talanger hos er nuvarande personal, planera initiativ för att snabba upp utvecklingen av anställda eller utforska potentialen vid urvalet av kandidater kan vi hitta lösningen åt er.

Våra övningar för potentialbedömningar är enkla att implementera och ännu enklare att genomföra, och kombinerar exakta resultat med omedelbara rapporter.

Med vetenskapligt baserade lösningar som Talent Indicator kan vi tillsammans se till att er framtida potential inte förblir oupptäckt.

 

 

 

Talent Indicator

Upptäck potentialen hos er personal

Att attrahera, behålla och utveckla rätt talanger kan hjälpa både stora och små organisationer att nå framgång. Faktum är att identifiering av potential hos befintlig personal ofta är lättare och mer kostnadseffektivt än att rekrytera externt.

Med Talent Indicator kan ni:

One

Bedöma en individs potential för en mer komplex roll

Identifiera oanvänd eller framtida talang i er organsation

Hitta och utveckla framtida ledare

Genom ett omfattande online-baserat frågeformulär ger Talent Indicator kandidatspecifik information från utvalda seniora kollegor. På så sätt samlas svaren ihop för att ge över övergripande poäng för varje deltagare.

Det är vetenskapligt, mycket träffsäkert och lätt att integrera i befintliga processer för prestationsbedömning. Det har aldrig varit enklare att identifiera potential.

In Brief

Scientifically-grounded talent development assessments based on psychometric expertise

Identify talents earlier in their careers to support development

Assess the long term potential of new recruits

Focused online questionnaire for quick and easy assessments

Comprehensive reporting via Cubiks Online

Culturally sensitive, local language support for global organisations

Skarp kunskap

Trends, insights, best practice, thought-leadership... it's good to learn.