Intervjuguider

Djupgående insikter för att fördjupa era intervjuer

Få ifrågasätter värdet av väl genomförda urvalsintervjuer och utvecklingssamtal. Därför har vi gjort det snabbare och lättare för er HR-personal och linjechefer att förbereda djupare diskussioner. Våra intervjuguider och rapporter sammanställer resultaten från  testningarna och fokuserar på de beteenden ni behöver bäst.

Med Cubiks intervjuguider kan ni:


Utrusta er personal för att kunna utmana intervjudeltagarna


Implementera ett transparent, objektivt  synsätt  i större organisationer


Anpassa rekrytering och utvecklingprocesserna till nyckelkompetenser och beteenden

Vårt utbud av utvärderingar och intervjuguider finns som färdiga produkter, baserade på Cubiks kompetensramverk. För maximal effekt erbjuder vi även ett komplett utbud av alternativ för  skräddarsydd anpassning. Bland dessa ingår allt från varumärkesanpassning till att utveckla helt skräddarsydda verktyg för intervjuguider som gör det möjligt för er att skapa er egen guide för varje befattning.

I korthet:

Minska tiden som går åt till att förbereda djuplodande intervjuer och utvecklingssamtal

Deliver

Ha  intervjuer som fokuserar på det som är viktigt för er med anpassade intervjuguider

Deploy

Använd ett konsekvent förfarande för att säkerställa rättvisa och objektivitet i urvalsprocessen

Bespoke guides

Skapa skräddarsydda guider utifrån era egna kompetenser anpassat till  ert varumärke

Backed by Cubiks

Support från Cubiks internationella team, var ni än är verksamma

Skarp kunskap