Inkorgsövning

Utvärderingar av verkliga situationer, i realtid.

Om ni vill förstå hur en individ kommer att hantera de dagliga uppgifterna i jobbet kan inkorgsövningar vara till hjälp.

Övningar som Etray erbjuder en enkel lösning för rekryterare som vill leverera assessment center på plats. Simuleringar som Etray är en avgörande del av många urvalsprocesser och återskapar en hektisk inkorg så att ni kan se hur en individ klarar sig under press. Dessa tester kan också ge kandidater en försmak av vad som förväntas av dem i yrkesrollen.

Cubiks erbjuder färdiga eller helt skräddarsydda inkorgsövningar efter era behov. Alla lösningar är vetenskapligt robusta och framtagna för multinationella organisationer.

ETRAY™

Lös realistiska problem i en hektisk inkorg.

Oavsett om ni vill göra snabba, välinformerade urval i rekryteringen eller utveckla färdigheter hos personalen ger Cubiks Etray en exakt bedömning av kandidatens problemlösningsförmåga i mötet med en hektisk inkorg.

Etray gör det möjligt att:

One

Utvärdera hur individer kommer att prestera i en yrkesroll.

Two

Upptäcka hur deltagarna arbetar under tidspress.

Three

Minska administrationen och förbättra noggrannheten i utvärderingar.

Denna inkorgsövning är fullspäckad med en rad tidskritiska, rollbaserade e-postmeddelanden som ska gås igenom och besvaras. Deltagarna får välja sina svar innan ett skriftligt test för manuell utvärdering av en utbildad bedömare tillämpas.

Under tiden som testet pågår inkommer ständigt nya e-postmeddelanden, så deltagarna måste agera i stunden.

Att välja ut och utveckla ert team kräver vetenskapligt robusta insikter om deras arbetsmetoder, vilket är anledningen till att vi har tagit fram tre versioner av Etray - en för nyutexaminerade eller lägre chefer, en för högre chefspositioner samt en för understödjande personal.

I korthet:

Realistiska och engagerande inkorgsövningar för kandidater och personal.

Tre versioner för att kunna bedöma individer i olika roller och på olika nivåer.

Ger en realistisk försmak av arbetet för kandidater.

Vetenskapligt robust plattform, skapad av Cubiks experter.

Snabb och enkel att administrera med Cubiks Online.

Available in a range

Finns på en rad språk för internationella utvärderingar.

Skarp kunskap

Trends, insights, best practice, thought-leadership... it's good to learn.