Cubiks Hire

Attrahera, engagera och hitta de bästa talangerna

 

Att attrahera de allra bästa kandidaterna och hitta de som bäst passar en viss roll kan vara en komplicerad och resurskrävande process, särskilt när man har stora mängder sökande. Ni vill så noggrant som möjligt bedöma lämpligheten hos kandidater, samtidigt som ni håller dem engagerade genom hela rekryteringsprocessen och lyfter fram vad som är bra med just er organisation.

Med en stark screeningprocess, når bara de bästa kandidaterna nästa steg i rekryteringsprocessen. Genom att automatiskt välja ut de kandidater som bäst passar den aktuella rollen kommer ert team kunna tillbringa mer tid med de kandidater som de helst vill träffa.

Med Cubiks Hire kan ni:

One

Påskynda urvalet; snabbare bedöma kapacitet, beteende och hur man passar för aktuell roll

Two

Visa upp ert varumärke och ge kandidater en inblick i vad den aktuella rollen innebär

Three

Automatiskt fatta objektiva beslut, grundat på vetenskapliga metoder

Cubiks Hire är en mångsidig och flexibel screeninglösning som sparar tid i rekryteringsprocessen, samtidigt som ni kan ge era kandidater en attraktiv bild av er organisation och stärka ert varumärke. Med ett brett utbud av moduler, har ni möjligheten att inkludera personlighets-, liksom kapacitets- och kompetensbaserade tester. Dessutom har ni möjlighet att lägga till företagsanpassat innehåll för att stärka kopplingen mellan er rekryteringsprocess och organisationens varumärke.

För enkelhetens skull kan vi integrera Cubiks Hire med ert rekryteringsverktyg (ATS). Ingen ATS? Inga problem, i vår testplattform kan kandidater själv registrera sig och genomföra Cubiks Hire som en del av rekryteringsprocessen.

Cubiks Hire

Cubiks Hire

Upptäck hur Cubiks Hire kan hjälpa ert rekryteringsteam att effektivisera rekryteringsprocessen.

Se videon

I korthet

Välj tidigt ut de kandidater som har bäst förutsättningar för den aktuella rollen

Välj bland 20 validerade arbetsprofiler

För globala organisationer finns Cubiks Hire på flertalet språk

En smidig rekryteringsprocess kan kortas ned med så mycket som 50%

Effektivisera rekryteringsprocessen för att minimera kostnaderna

Culturally sensitive

Enkel administration, med tillgång till insiktsfulla rapporter

Skarp kunskap