Kapacitetstest

Förutsäg prestation oavsett nivå

Oavsett hur många kandidater det rör sig om, eller deras tänka roll och nivå i företaget, så är kognitiva kapacitetstest ett säkert sätt att bedöma prestation.

Se snabbt en individs styrkor och utvecklingsområden - den här typen av bedömningar sparar värdefulla resurser och kortar ned tidsåtgången både vid screening, urval och för att identifiera talanger.

Det är därför många av världens största rekryteringsfirmor väljer kapacitetstest som Logiks. Det är lätt att använda, tar kort tid att genomföra och ger vetenskapligt baserad kunskap på några minuter.

Cubiks erbjuder flera olika kapacitetstest redo att användas direkt, eller anpassade för era specifika behov. Oavsett vilket får ni en pålitlig bedömning av framtida prestation.

Logiks

Snabb och träffsäker kapacitetsbedömning

Att förstå befintlig och framtida medarbetares styrkor innebär att ni kan ta väl underbyggda beslut, spara tid och prestera bättre. Det är lätt att förstå varför kapacitetstest är en så viktig del av både screening och urval.

Med Logiks kan ni:

Använda en unik uppsättning verbala, numeriska och abstrakta tester

Bedöma nuvarande och framtida medarbetare oavsett nivå

Snabbt och enkelt skapa individ- och grupprapporter

Att bedöma kapacitet har aldrig varit enklare. Logiks använder vetenskapligt solid kunskap för att snabbt identifiera de bästa kandidaterna.

Testfrågorna tas från flera hundra möjliga test för att ge en rättvis, precis och detaljerad bedömning, men en omedelbar analys av resultatet.

Allt detta sköts enkelt via Cubiks Online, vår användarvändliga plattform för administraton och rapportframställning.

I korthet

Få värdefull kunskap om nuvarande och framtida medarbetares styrkor

Oövervakad, online-baserad testning sparar tid och resurser

Olika versioner för bedömning av kandidater på olika nivåer

Lätt att komma igång, snabbt att genomföra och varje test är unikt

Test tillgängliga på ett flertal olika språk för globala organisationer

Enkel administration och rapporter direkt med Cubiks Online

 

Skarp kunskap

Trends, insights, best practice, thought-leadership... it's good to learn.