Ledarskap

Tryggar framtiden för er verksamhet

För att ligga steget före konkurrenterna behöver ni en stark, mångsidig och driven grupp av ledare. Genom att göra det möjligt för dessa ledare att utveckla sina kunskaper inom ledarskap och ge dem praktiska verktyg förbättras möjligheterna för dem att nå sin fulla potential som ledare.

Cubiks erbjuder olika upplägg för ledarskapsutveckling:

Färdiga assessmentprogram där styrkor och eventuella urspårningstendenser identifieras hos ledare.

Anpassade, skräddarsydda, upplägg med utgångspunkt i er företagskultur och i era värderingar som bolag.

360-utvärderingar med feedback kring styrkor och utvecklingsområden med ledaren, av konsult som anpassas efter ledarens erfarenhetsnivå.

 

Ledarskapsutveckling är något som kräver anpassning till situationen. Vi ser därför till att ständigt anpassa våra upplägg så att de motsvarar era specifika behov.

Vi har bred geografisk täckning och kan därför erbjuda ledarskapsutveckling på såväl nationell som internationell nivå, där vi kan använda konsulter från flera länder.

Våra konsulter har lång erfarenhet av att ta fram anpassade uppdrag på flera språk, vilka speglar kulturella nyanser; så att era ledare kan utvecklas som ett team, oavsett var i världen de befinner sig.

Sammanfattningsvis:

Interaktiva upplägg med mycket praktiska övningar, anpassade efter er verksamhet och era specifika roller.

Ledarskapsutvecklingen är framtagen för att fokusera på de färdigheter och kompetenser som är avgörande för högre positioner och specialistroller.

I ledarskapsutvecklingen integreras Cubiks vetenskapligt beprövade testverktyg.

Ledarna får feedback som underlättar identifiering av styrkor och utvecklingsområden och hjälper dem att växa som ledare.

Möjlighet att använda Cubiks globala nätverk av erfarna konsulter.