Kompetensbaserat arbetssätt

En grund för utvärdering och utveckling.

Vilka kompetenser krävs för att driva er organisation framåt? Om ni inte vet svaret, hur ska ni hantera urvalet av lämpliga kandidater, identifiera potential till befordran eller utveckla er personal? Ett kompetensramverk som används av hela verksamheten kommer att hjälpa er att definiera de beteenden och arbetsmetoder som krävs för framgång hos er. Det kommer också att utgöra en grund vid rekrytering, utveckling och befordringsprocesser.

Genom att arbeta med kompetenser kan ni:

Skapa transparanta och högkvalitativa urvals- och utvecklingsprocesser.

 

Integrera ert företags kompetenser i våra verktyg och tjänster för att kunna mäta prestation på ett konsekvent sätt.

 

Rekrytera, identifiera, utveckla och befordra på ett mer effektivt sätt.

 

Anpassade kompetensramverk.

Cubiks kompetensramverk används världen över av tusentals HR-ansvariga och ledare och är grundat i omfattande forskning. Ramverket består av 53 kompetenser som delas upp i fem kärnområden: Tänkande; Relationer; Leda andra; Leda sig själv; Prestation.

Cubiks ledarskapsmodell gör det möjligt för arbetsgivare att använda ett konsekvent tillvägagångssätt vid utvärdering och utveckling av ledarskapskompetenser, med en tydlig beskrivning av ledarnas uppgifter och ansvarsområden på fyra organisatoriska nivåer.

Cubiks Competency Profiler som finns online hjälper er att förstå vilka kompetenser som är viktiga i en roll i ert företag.  Bjud in kunniga personer inom er organisation som kan ranka de olika kompetenserna för en viss roll eller funktion och sammanställ resultaten för att se vilka kompetenser som är viktigast.

Sammanfattningsvis:

Verktyg och tjänster som anpassas efter er organisation vilket underlättar hanteringen av kompetenser.

Vetenskapligt välgrundade verktyg, framtagna av experter.

Integrera era kompetenser med våra verktyg så att ni maximerar era HR-aktiviteter.  

Ett färdigt kompetensramverk som utvecklats genom omfattande forskning.

Kulturellt anpassad lokal support över hela världen.