360 Feedback

Kraftfull, genomgripande feedback.

Att ge bra feedback är ingen enkel uppgift. De som ger feedback behöver veta hur de ska skapa ett utmanande och utvecklande samtal men på samma gång skapa en trygg stämning. Samtidigt måste processen vara öppen och rättvis. Att hitta denna balans är en konst och därför är utbildning i att ge feedback avgörande om ni vill få ut det mesta av er 360 utvärdering.

Med 360 Feedback kan ni:

Ge er organisation möjlighet att ge feedback som är best practice.

Ge ert team de verktyg och kunskaper de behöver för att ge feedback.

Låta Cubiks konsulter ge feedback till er organisation.

 

Våra konsulter kan ge feedback till ledarna som utvärderats med 360. Med sin långa erfarenhet och kunskap kan våra konsulter säkerställa att deltagarna får ut så mycket som möjlighet av sin 360-utvärdering. Vi kommer skapa stimulerande samtal med deltagarna och uppmuntra till reflektion om deras feedbackrapporter och samtidigt bidra med råd kring fortsatt utveckling.

Alternativt kan vi utbilda er personal i de bästa sätten att ge feedback med utbildningar som innehåller många praktiska delar vilka fokuserar på beprövade tekniker. Med denna utbildning kan HR och ledare göra riktiga tolkningar av rapporterna från Cubiks 360-utvärdering och ge tillförlitlig feedback till deltagarna.

Sammanfattningsvis:

Skapa möjlighet att ge tillförlitlig 360-feedback över hela organisationen.

Engagera, uppmuntra och vägleda de anställda med deras framtida [utvecklingsplaner].

Kombinera praktiska utbildningar med uppföljande support från Cubiks för att säkerställa objektiv och konsekvent återkoppling.

Låt våra konsulter ta hand om hela processen eller utbilda er personal i att ge feedback på plats.

Använd er av vår flerspråkiga support för att skapa en global approach.

Skarp kunskap

Trends, insights, best practice, thought-leadership... it's good to learn.