Insikter

Vår unika version av HR-trender och problem

Kommunikation är själva nyckeln till hur Cubiks har växt under det senaste årtiondet. En öppen dialog mellan våra team runtom i världen, våra kunder och i branschen ger oss tillgång till ett ständigt växande nätverk av kunskap.

Vi välkomnar er att dela våra insikter kring viktiga ämnen för talanghantering. Delta i diskussionen om dagsaktuella trender och problem, berätta vad som är viktigt för er och gör det möjligt för oss att skapa ännu bättre produkter och tjänster.

 • ARTICLES
  Identifying and developing potential: What we need to do differently
 • ARTICLES
  How to engage leaders at Assessment Centres
 • ARTICLES
  Redefining success with People Analytics
 • BLOG POST
  2018 Talent assessment trends: Recruiters want something better
 • ARTICLES
  Så här motiverar du High Potentials
 • BLOG POST
  Talent assessment trends for 2018: Candidates rule
 • ARTICLES
  GDPR – How Cubiks is keeping your data safe

Pages